Czy zasada odwróconej piramidy odnosi się do blogów?

Ikona wpisu:: Czy zasada odwróconej piramidy odnosi się do blogów?
0 komentarzy

Zasada odwróconej piramidy jest jedną z podstawowych reguł dziennikarstwa. Dla przypomnienia: mówi ona, żeby redagując tekst uszeregować zawarte w nim informacje od najważniejszych do najmniej istotnych. Odnosi się ona przede wszystkim do aktualności. A co ze wpisami blogowymi?

Jak nietrudno zauważyć, większość wpisów, które publikuję na blogu, nie jest zgodna z zasadą odwróconej piramidy. Jednak nie chciałbym, abyście na tej podstawie odpowiedzieli sobie na pytanie zawarte w tytule – czytajcie dalej…

Publikując cykl wpisów na temat typologii blogów chciałem Wam pokazać, jak bardzo są różnorodne. To z kolei sprawia, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie.

Decydując się lub nie na stosowanie zasady odwróconej piramidy bloger powinien przede wszystkim zastanowić się nad charakterem publikowanej przez siebie treści. Jeżeli redaguje aktualności, te powinny być zgodne z przywołaną regułę. W przypadku wpisów o innym charakterze zasada odwróconej piramidy może naruszyć układ tekstu, który – ze względu na jego charakter – wydawałby się naturalny.

Wpisy, które zamieszczam na blogu, zazwyczaj mają charakter poradnikowy, naukowy lub komentujący. W ich wypadku (znany z rozprawek ;)) podział na wstęp, rozwinięcie i (ewentualne) zakończenie wydaje się zasadny. Aktualności także czasem zamieszczam – w ich wypadku pozostaję wierny zasadzie odwróconej piramidy.

Przydałoby się jakieś zakończenie… O! Mam pomysł!

Reguły dotyczące sensowności stosowanie zasady odwróconej piramidy odnoszą się nie tylko do blogów. Także w przypadku stron internetowych innego typu decyzje o tym, jak uszeregować informacje, powinniście podejmować w zależności od rodzaju opracowywanego tekstu.

Skoro zakończenie jest gotowe, teraz pozostaje mi zaprosić Was do dyskusji. Zapraszam też do lektury wpisu na temat rodzajów lidów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Login to post a comment. If you do not have an account yet, sign up - it takes only a minute.