Typologia blogów – część 8. Podsumowanie: rozkład blogów ze względu na tematykę

Ikona wpisu:: Typologia blogów – część 8. Podsumowanie: rozkład blogów ze względu na tematykę
0 komentarzy

W ostatnich kilku częściach cyklu omówiłem temat blogów, w przypadku których podstawowym środkiem wyrazu jest tekst. Teraz dokonam krótkiego podsumowania; w dalszej części wpisu znajdziecie ilustrację, na której przedstawiłem moją w pełni autorską teorię (?) związaną z typologią blogów.

Subiektywnie, bazując na własnych obserwacjach, umieszczałem poszczególne rodzaje blogów na wykresie, na którym skrzyżowane są dwie osie: obiektywności oraz informacyjnego bądź rozrywkowego charakteru treści. W ten sposób raz jeszcze chcę pokazać Wam, jak różnorodna jest blogosfera. Czytając o niej nie zawsze można odnieść takie wrażenie – dopiero zestawienie blogów uświadamia, jak wiele funkcji mogą spełniać; mogą śmieszyć i dostarczać informacje; mogą być źródłem opinii i wiedzy.

Typologia blogów ze względu na tematykę
Typologia blogów – weblogi ze względu na tematykę rozmieszczone na osiach: obiektywne-subiektywne; informacyjne-rozrywkowe.

Za najbardziej obiektywne uznałem blogi specjalistyczne – zajmują się one dostarczaniem wiedzy, więc ze swej natury nie podlegają częstym i istotnym manipulacjom. Najbardziej rozrywkowy charakter – co nie dziwi – mają blogi z dowcipami, karykaturami, zabawnymi filmami i nagraniami audio. Ponieważ często humor opiera się na przerysowaniu rzeczywistości, są one jednocześnie bardzo subiektywne.

Do przedstawionej koncepcji należy podchodzić z pewnym dystansem. Pojedyncze przykłady blogów, zakwalifikowane do odpowiedniej grupy ze względu na podejmowaną tematykę, należałoby umieścić poza zaznaczonym obszarem. Koncepcja nie bierze także pod uwagę relacji do tradycyjnych mediów internetowych oraz tzw. starych mediów – na danych płaszczyznach porównałem jedynie relacje między blogami.

Ponieważ przedstawiona koncepcja ma charakter w pełni autorski, liczę na Wasze komentarze; mam nadzieję, że Wasze uwagi pomogą w jej dopracowaniu. Zachęcam także do wykorzystania powyższego wykresu.

Typologia, rodzaje, typy blogów

Komentarze

Dodaj komentarz

Login to post a comment. If you do not have an account yet, sign up - it takes only a minute.