Typologia blogów – część 6. Blogi firmowe i specjalistyczne

Ikona wpisu:: Typologia blogów – część 6. Blogi firmowe i specjalistyczne
2 komentarze

Kontynuujemy naszą podróż po blogosferze, poznając kolejne typy blogów. Niniejszy wpis może przydać się Wam między innymi do celów zawodowych – zajmiemy się bowiem blogami, których celem jest promocja usług i produktów, a także podnoszenie kwalifikacji.

Ponieważ wiele blogów firmowych porusza wąski, specjalistyczny zakres tematów związanych z branżą, którą zajmuje się przedsiębiorstwo, zostaną one omówione razem z blogami specjalistycznymi. Ich autorzy często dzielą się wiedzą – wartość merytoryczna ma zachęcić do odwiedzin, przy okazji których internauta może poznać ofertę firmy. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. O ile blogi firmowe mają pośrednio przekonać do skorzystania z oferty firmy, o tyle blogi specjalistyczne mają być dowodem kwalifikacji autora i – czasem – pośrednio zachęcić pracodawcę do zatrudnienia go w swojej organizacji.

Które blogi uważam za specjalistyczne?

Blogi specjalistyczne (określane także jako fachowe lub profesjonalne) poruszają zazwyczaj jeden, określony temat. Zazwyczaj do webloga przypisuje się przymiotnik „specjalistyczny”, gdy zagadnienia na nim poruszane można wykorzystać w życiu zawodowym lub w pracy naukowej. Bardzo ważny jest profesjonalny charakter bloga – prezentowana na nim treści musi mieć bardzo merytoryczny charakter: poszerzać wiedzę i rozwiązywać problemy.

Blog specjalistyczny: 1stWebdesigner.com
Kliknij, aby powiększyć.

Zdaniem niektórych badaczy i publicystów, regularna lektura blogów branżowych z powodzeniem zastępuje lekturę prasy fachowej. Za tym twierdzeniem przemawia wiele argumentów. Blogi specjalistyczne prowadzone są często przez osoby będące ekspertami w swojej branży. Co więcej, na „wybicie się” ponad blogową przeciętność mają szansę jedynie te weblogi fachowe, które oferują unikalną, dobrze opracowaną wiedzę – to zachęca do większej dbałości o jakość merytoryczną.

W dużym stopniu czerpanie wiedzy ułatwia znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, gdyż wiele blogów specjalistycznych prowadzonych jest właśnie po angielsku (czasem tym językiem posługują się blogerzy z krajów, w których angielski nie jest językiem ojczystym – dzięki temu bowiem mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców).

Co przede wszystkim odróżnia
blogi firmowe od specjalistycznych?

Blogi firmowe (w literaturze określana są także jako biznesowe) – mimo że ich zawartość często jest bardzo podobna do blogów specjalistycznych – prowadzone są w mniejszym lub większym stopniu, pośrednio lub bezpośrednio dla zysku określonego przedsiębiorstwa. Można założyć, że organizacja, która świadomie decyduje się na prowadzenie bloga, określa także cel tego działania. Ten z kolei determinuje szereg innych czynników, które pozwalają na dokonanie dodatkowego podziału weblogów firmowych.

Blog firmowy Banku Pocztowego
Kliknij, aby powiększyć.

Ciekawostka: Dla rozwoju blogowej blogosfery ważny był rok 2004. Wtedy to – zdaniem Jeremy’ego Wrighta – na blogi zwrócili uwagę liderzy różnych środowisk biznesowych: Tom Peters, Malcolm Gladwell, Guy Kawasaki oraz Steven Covey.

Jeremy Wright uważa, że internetowe dzienniki mają służyć zmianie sposobu komunikowania z klientami. Mogą wpłynąć na zwiększenie obecności na rynku, dostarczać opinie bezpośrednio od klientów (zgłaszane np. poprzez system komentarzy) oraz zmniejszyć liczbę zapytań kierowanych „tradycyjnymi” drogami. Wpływają także na strukturę wewnętrzną firmy; mogą zachęcać do przeprowadzania burz mózgów, a nawet usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem. Krótko mówiąc:

Wykorzystując najlepsze aspekty marketingu masowego,[blogi] zmieniają komunikację z procesu jednokierunkowego w dwukierunkowy przepływ informacji – w dialog. (…) W przypadku komunikacji blogowej, klienci stają się zaangażowanymi odbiorcami. Każdy z nich czyta bloga z własnej nieprzymuszonej woli, sam decyduje się na interakcję z firmą i chce dowiedzieć się czegoś więcej o niej. (…) W rezultacie blogi są formą nieodpłatnej reklamy, której domagają się klienci.

J. Wright. Blogowanie w biznesie.

Cele istnienia
blogów firmowych/specjalistycznych

Patrząc przez pryzmat celów (korzyści odnoszonych m.in. dzięki prowadzeniu bloga firmowego) można powiedzieć, że blogi są zakładane, by:

 1. kreować grupę klientów będących przedstawicielami (ambasadorami) danej marki,
 2. budować zaufanie do firmy, tworzyć wizerunek firmy jako lidera/innowatora w swojej branży,
 3. zdobywać wiedzę i dzielić się nią,
 4. pozyskiwać opinie,
 5. tworzyć nowe możliwości rozwoju rynku i nowe rynki,
 6. pośredniczyć w komunikacji z dziennikarzami,
 7. szybko reagować na sytuacje kryzysowe,
 8. pomagać w uzyskaniu dobrej pozycji w wynikach wyszukiwania itd.

Oczywiście część z powyższych celów równie dobrze można odnieść do blogów specjalistycznych.

Blog to nie firmowa strona www

Należy zauważyć, że blog firmowy nie jest stroną firmową, choć z powodzeniem może on zastąpić witrynę przedsiębiorstwa – z tej możliwości mogą skorzystać zwłaszcza małe firmy. Różnice między blogiem firmowym a firmową stroną internetową w książce „Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu” wymienił Grzegorz Mazurek. Weblog jego zdaniem:

 • jest z założenia interaktywny, zachęca do komunikacji dwustronnej;
 • jest napisany żywym, bezpośrednim, nieformalnym językiem;
 • jest bardzo często aktualizowany o materiały tekstowe, graficzne i wideo;
 • jest prosty w obsłudze, nie wymaga od blogera skomplikowanej wiedzy informatycznej;
 • publikacja nowych materiałów odbywa się praktycznie natychmiast po ich stworzeniu i wprowadzeniu;
 • daje możliwość łatwego i mało agresywnego informowania czytelników o nowych elementach;
 • treść bloga można łatwo prezentować i publikować w innych miejscach w sieci;
 • ma ogromny potencjał społecznościowy.

Modele wykorzystania blogów firmowych

Relacje między blogiem firmowym a stroną internetową przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie bloga jako elementu obecności firmy w sieci opisują cztery modele (przedstawia je także poniższa ilustracja):

 • inicjacja – firmy wykorzystują bloga zamiast firmowej strony internetowej; stanowi on ich pierwszą „wizytówkę” w sieci;
 • koegzystencja – gdy komunikacja prowadzona za pośrednictwem bloga jest niezależna od przekazu kierowanego poprzez stronę firmową; obie witryny mogą być powiązane poprzez odnośniki, jednak ich zawartość jest inna;
 • integracja funkcjonalna – gdy blog jest integralną częścią witryny, rozszerza jej funkcjonalność; treść bloga jest niezależna od zawartości pozostałych działów;
 • pełna integracja – blog jest nie tylko integralną częścią strony, ale także jego zawartość wpisana jest w ogólną konwencję witryny i prowadzonej za jej pomocą komunikacji z otoczeniem.
Blogi firmowe - modele biznesowe
Źródło: G. Mazurek. „Blogi i wirtualne społeczności…”. Kliknij, aby powiększyć.

Na blog firmowy według Jeremy’ego Wrighta, autora książki „Blogowanie w biznesie” składają się trzy elementy:

 1. informacja o działaniach, skierowana do klientów; zbieranie ich opinii;
 2. relacje – kreowanie pozytywnych doświadczeń związanych z firmą, dzięki czemu klienci zmieniają się w oddanych zwolenników firmy i jej produktów;
 3. zarządzanie wiedzą – udostępnianie zasobów informacji właściwym ludziom we właściwym czasie.

Rodzaje blogów firmowych

Mówiąc o blogach firmowych należy pamiętać o ich różnorodności. Wpływa na to szereg czynników, lecz najważniejszym z nich jest cel, którego realizacja przyświeca przedsiębiorstwu decydującemu się założenie bloga. Biorąc pod uwagę funkcje, jakie spełniają blogi firmowe, za Grzegorzem Mazurkiem można je podzielić na:

 • blogi sprzedażowe – mają duże znaczenie, gdy firma wprowadza nowy produkt na rynek lub gdy chce zwiększyć sprzedaż wybranego asortymentu. Podstawowe cele stawiane przed blogami sprzedażowymi to, według Mazurka, „generowanie ruchu na blogu i powiązanej z nim stronie produktowej oraz generowanie większej sprzedaży, najlepiej przez akwizycję klientów online. (…) Ten typ bloga odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu lojalności klientów firmy”.
 • blogi wizerunkowe – ich podstawowym celem jest kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa lub jego konkretnych produktów. Są wykorzystywane przez firmy, które nie są w stanie przebić się ze swoim komunikatem do mediów. Mogą dodatkowo wyeksponować pozycję firmy jako lidera i innowatora.
 • blogi związane z obsługą klienta– są tworzone, by przekazywać klientom informacje o nabywanych przez nich produktach i/lub badać poziom ich zadowolenia z zakupu; firmy zakładają je, by:
  • „ograniczyć koszty związane z odpowiadaniem na pytania obecnych klientów,
  • wyjaśnić pewne rutynowe sprawy związane z użytkowaniem produktu,
  • uzyskać od klientów informacje zwrotne w postaci na przykład komentarzy na temat produktu”.

Ciekawostka: z badań firmy Backbone Media (2005 r.) wynika, że aż 70% firm prowadzących bloga robi to po to, by kreować wizerunek lidera i innowatora.

Oprócz podziału funkcjonalnego, Grzegorz Mazurek proponuje podział tematyczny na:

 • blogi firmowe – w mniej formalny niż firmowa strona www prezentuje firmę jako całość, w tym jej cele, misję, strategię i sposób funkcjonowania.
 • blogi produktowe – dotyczą konkretnego produktu, usługi bądź kategorii produktów/usług. Wspierają sprzedaż oraz pomagają w promocji.
 • blogi marki – stanowią hybrydę webloga firmowego oraz produktowego.

Jeden czy wielu autorów sukcesu?

Biogi firmowe można usystematyzować także ze względu na autorstwo bloga. Możemy wyróżnić blogi indywidualne, np. prowadzone przez osoby z kadry menedżerskiej lub specjalistów. W niektórych firmach internetowy dziennik prowadzony jest siłami kilku osób, np. działu obsługi klienta – mowa wtedy o blogach zbiorowych lub kolektywnych. (O blogach kolektywnych będzie mowa w którymś z kolejnych wpisów.)

Typologia, rodzaje, typy blogów

Komentarze

Wpis zatytułowany „Typologia blogów – część 6. Blogi firmowe i specjalistyczne” został skomentowany 2 razy. Dzięki!

 1. sprzedam-serwis.pl

  Bardzo dobry wpis wiele mozna się z niego dowiedzieć. Oby więcej takich.

Dodaj komentarz

Login to post a comment. If you do not have an account yet, sign up - it takes only a minute.