Tag dziennikarstwo internetowe

Ikona wpisu:: Definicja dziennikarstwa internetowego – cz. 2
0 komentarzy

Kontynuujemy rozważania na temat tego, czym jest dziennikarstwo internetowe… Obiecałem, że spróbuję odnieść się do nieco bardziej zobiektywizowanych kryteriów niż tylko poglądy wybranych osób – czasem bardzo zasłużonych dla dziennikarstwa internetowego, jak choćby przecierający szlaki Leszek Olszański. czytaj więcej

Ikona wpisu:: Definicja dziennikarstwa internetowego – cz. 1
0 komentarzy

Nie odkryję Ameryki stwierdzeniem, że ciężko jednoznacznie określić, czym jest dziennikarstwo internetowe. Wpływ na to ma sam charakter medium (nadawcą może być każdy użytkownik, jednak nie sposób wszystkich uznać za dziennikarzy internetowych). Poza tym, jak pisze Leszek Olszański, ten błyskawicznie rozwijający się w ostatnich latach gatunek do końca nie zdążył się wykształcić, okrzepnąć i uniezależnić. W efekcie – jego zdaniem – za dziennikarza internetowego można uznać dziennikarza prasowego, którego teksty pojawiają się na stronach internetowych gazet i czasopism, oraz dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, których nagrania udostępniane są w internecie w różnej postaci. czytaj więcej