„Przełomowe innowacje” – najważniejsze wnioski z książki Claytona M. Christensena

Ikona wpisu:: „Przełomowe innowacje” – najważniejsze wnioski z książki Claytona M. Christensena
1 komentarz

Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą książkę, której autor – analizując m.in. branżę dysków twardych od jej powstania do lat ’90 – wyciąga ogólne wnioski na temat zarządzania innowacją. Chciałem podzielić się z Wami tym, co sam po lekturze tej pozycji uznaję za najważniejsze. Mam nadzieję, że te spostrzeżenia pozwolą Wam w osiągnięciu sukcesu wynikającego z realizacji nowatorskiego pomysłu.

Przełomowe innowacje - okładka książkiZacznijmy od tego, że Clayton M. Christensen dzieli innowacje na dwie grupy:

  • Kontynuacyjne, czyli takie, które zakładają poprawę technologii już istniejących, a nawet wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań, które wpisują się w tok rozwoju całej branży;
  • Przerywające tok rozwoju, działające na branżę destrukcyjnie (wypierające z rynku wcześniej stosowne technologie – np. dyski 3,5 calowe, które wyparły z rynku 5,25-calowe) lub tworzące zupełnie nowy rynek.

Na dobrą sprawę większość innowacji ma charakter kontynuacyjny. By innowacja miała charakter przerywający, musi zdefiniować na nowo paradygmat danego rynku.

Jeżeli innowacje kontynuacyjne wdrażane są przez istniejące już na rynku firmy, zazwyczaj nie wymagają one tworzenia nowych organizacji – wręcz przeciwnie: wartości już istniejących organizacji pomogą w odniesieniu sukcesu, bo innowacje o charakterze kontynuacyjnych nie niosą za sobą potrzeby zmiany portfolio klientów. Z kolei technologie przerywające tok rozwoju danej branży wymagają odmiennych procesów niż te stosowane do tej pory i dlatego lepiej opracowywać je w ramach niezależnej organizacji. Dlaczego?

Technologie naprawdę innowacyjne, które mają zostać skomercjalizowane, generują niskie marże, a poziom ich sprzedaży oraz krąg potencjalnie zainteresowanych odbiorców są ciężkie do przewidzenia (autor książki „Przełomowe innowacje” mówi wręcz, że są niemożliwe do określenia na etapie planowania). Z tego względu zwłaszcza duże organizacje mają naturalną skłonność do lokowania środków na innowacje kontynuacyjne, ponieważ te dają możliwość zwiększenia marży od odbiorców tworzących znany im rynek.

Ze względu na nieokreślony los technologii przerywających tok rozwoju autor książki zaleca, by stopniowo je rozwijać już po skomercjalizowaniu, zamiast czekać ze wprowadzeniem na rynek do momentu, gdy produkt będzie „dostatecznie zaawansowany” – wynika to z faktu nieznajomości struktury odbiorców, a elastyczne podejście do projektowania produktu pozwala na współudział rynku w tym procesie.

Komentarze

Wpis o tytule „„Przełomowe innowacje” – najważniejsze wnioski z książki Claytona M. Christensena” został skomentowany jeden raz. Dziękuję!

Dodaj komentarz

Login to post a comment. If you do not have an account yet, sign up - it takes only a minute.